venres, 1 de maio de 2020

Carlota Hidalgo Quinn (2ºD)

recomenda


Cousas, de Castelao

Imagen que contiene texto, libro

Descripción generada automáticamenteCousas, como xa mencionei antes, foi o primeiro libro publicado de Rodríguez Castelao. Consta dunha serie de relatos curtos, especificamente corenta e cinco, onde o tema principal son as actividades socioculturais do pobo galego da época. Un dos temas que soe aparecer con frecuencia, debido á época na que viviu Castelao, é a emigración. Fanse moitas referencias a homes que tiveron que emigrar para ganar cartos para a súa familia.

Cousas foi o primeiro libro publicado de Rodríguez Castelao. Consta dunha serie de relatos curtos, especificamente corenta e cinco, onde o tema principal son as actividades socioculturais do pobo galego da época. Un dos temas que soe aparecer con frecuencia, debido á época na que viviu Castelao, é a emigración. Fanse moitas referencias a homes que tiveron que emigrar para ganar cartos para a súa familia.

......
Na niña opinión, Cousas é un libro altamente recomendable. Castelao inventa un xénero completamente innovador para aquele entón, e dunha forma moi persoal. A través das breves narracións consegue expresar a realidade do pobo galego. No primeiro relato fala da paisaxe de Galicia e, na niña opinión, fai unha metáfora cun pintor e cun escritor. O pintor, segundo o narrador, non apreciaba e reflexaba nas súas pinturas a beleza da paisaxe, e por iso el prefería ser escritor.

Ningún comentario:

Publicar un comentario