xoves, 10 de febreiro de 2022


14 DE FEBREIRO 💓 SAN VALENTÍN


O GALEGO,

 LINGUA DE AMOR

💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓


            Xa na Idade Media, os trobadores da Península e outros reinos do sul de Europa elixiron o galego como lingua dos seus poemas de amor: as cantigas de amor, se era o home quen amaba sen esperanza a unha dama, e as cantigas de amigo, cando eran as rapazas as que sufrían ou gozaban co amor dos seus amigos...

                                        
                                    
Bernal de Bonaval "A dona que eu amo" - Bing video


 Ai flores, ai flores do verde pino,
se sabedes novas do meu amigo?
Ai Deus, e u é?
Ai flores, ai flores do verde ramo,
se sabedes novas do meu amado?
Ai Deus, e u é?
Se sabedes novas do meu amigo,
aquel que mentiu do que pôs con migo?
Ai Deus, e u é?
Se sabedes novas do meu amado,
aquel que mentiu do que mi á jurado?
Ai Deus, e u é?
 Vós me preguntades polo voss’amigo,
e eu ben vos digo que é san’e vivo.
 Ai Deus, e u é?
 Vós me preguntades polo voss’amado,
e eu ben vos digo que é viv’e sano.
 Ai Deus, e u é?
 E eu ben vos digo que é san’e vivo,
e seera vosc’ant’o prazo saido.
 Ai Deus, e u é?
 E eu ben vos digo que é viv’e sano,
e se[e]ra vosc’ant’o prazo passado.
 Ai Deus, e u é?
           Ata hoxe, O GALEGO FOI E É LINGUA DO AMOR

            Milleiros de exemplos poderían  aparecer aquí-


            Porén, invitamos aos membros da comunidade educativa do Eusebio a que presenten os seus poemas de amor na semana da 14 de febreiro.

            Formrán parte dunha exposición nas cortizas o EDLG do primeiro andar do edificio histórico.

            A final de semana presentaremos aquí algúns exemplos de bo facer de alumnos e alumnas e de calquera outro/a. do noso centro.


            Tamén poden enviarse a: aartesadoeusebio@gmail.com


            Feliz San Valentín e moito amor a tod💓s.
Ningún comentario:

Publicar un comentario