xoves, 16 de abril de 2020

Que me queres, amor?, por Pablo Bestilleiro
Que me queres, amor?, de Manuel Rivas

 por Pablo Bestilleiro ( 2º Bach. F)

qué Me Queres, Amor? - Librería Aguirre
En conclusión, se alguén está a buscar algún libro para ler Que me queres amor? é o libro axeitado. Non só pola introdución que realiza na narrativa do neocostumismo urbano ou suburbano, senón tamén pola alta calidade lingüística e a habilidade do autor de captar a atención do lector durante todo o relato. Todo isto, unido a que é unha obra galardoada, e que a súa extensión non excede das 179 páxinas, convértena nunha obra perfecta coa que poder entreterse nestes tempos de corentena. 
Ningún comentario:

Publicar un comentario